Kontakt

Home / Kontakt


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lift Jacek Kojro z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rzecznej 30 do celów obsługi niniejszego zgłoszenia serwisowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133/97, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144).

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do poprawiania moich danych osobowych.